NSD artikel

om pågående gestaltningsuppdrag “Fallet” för Kiruna kommun, i NSD.se 20150722.

http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/efterlyses-1200-matskedar-9422014.aspx